Tijdschrift voor Fiscaal Recht 

Het Tijdschrift voor Fiscaal Recht wordt sedert de jaargang 1999 uitgegeven door ELS Belgium n.v. (departement Gent), in samenwerking met de VZW Fiskofoon, organisator van TFR-prijs.

Het verschijnt als folio-maandblad (twee nummers per maand) en wordt ook integraal gepubliceerd op de fiscale website van Larcier: http://tfrnet.larcier.be

Het Tijdschrift voor Fiscaal Recht is uiterst volledig. Per jaargang verschijnen meer dan 1000 bladzijden. U vindt rechtsleer, rechtspraak en wetgevende actualiteit in één tijdschrift:

Doctrine

Elk nummer van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht bevat twee tot drie grondige fiscaalrechtelijke artikels, waaronder rechtspraakoverzichten, kritische reflecties en wetenschappelijk verantwoorde artikels met oog voor de praktijk. De rubriek Buitenland becommentarieert de ontwikkelingen inzake het fiscaal recht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

Fiscale rechtspraak

In elk nummer van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht worden recente vonnissen en arresten gepubliceerd, voorzien van een annotatie door een specialist in de materie. De uitspraken worden gepubliceerd in de originele taal. De trefwoorden en samenvattingen zijn tweetalig, de annotatie is in het Nederlands.

PEER REVIEW

De doctrineartikels worden onderworpen aan een grondige peer review. De door de auteurs ingezonden teksten worden voor een eerste beoordeling voorgelegd aan de voltallige redactie doctrine. Nadat de tekst op de eerstvolgende redactievergadering is besproken, wordt een team aangesteld van personen (meestal leden van de redactie), die deskundig zijn in het deelgebied waarin het onderwerp van de bijdrage zich situeert. De kritische opmerkingen van deze personen worden door één verantwoordelijke verzameld en verwerkt in een leesrapport dat per ingezonden bijdrage wordt bijgehouden (voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot de hoofdredacteur). Indien de tekst op grond van dit leesrapport aanpassingen vereist of niet voor publicatie in aanmerking komt wordt de auteur door de verantwoordelijk van het leesrapport of door de hoofdredacteur gecontacteerd. Indien de tekst ongewijzigd kan worden gepubliceerd wordt de auteur verwittigd van de richtdatum van publicatie van de tekst.

TFR verschijnt tweemaal per maand (uitgezonderd juli & augustus)

Afwisselend 48 en 64 bladzijden per nummer.

Twintig nummers per jaar. Jaarlijks wordt ook een register gepubliceerd.

Alle nummers van TFR worden gepubliceerd op TFRnet. Naast de integrale teksten van de artikels en de rechtspraak, vindt u op TFRnet ook supplementair vonnissen en arresten in de rubriek Webarresten


Redactie

Hoofdredacteur

Sylvie De Raedt

Advocaat Doolaege, Verbist & De Meyere Gent; postdoctoraal onderzoek Gent

Em. Hoofdredacteur

Hubert Dubois

Advocaat Dubois, Verlinden, Wauman Antwerpen; gewezen docent Fiscale Hogeschool Brussel; gewezen gastprofessor Universiteit Antwerpen .

Luc Vanheeswijck

Advocaat Dumon, Sablon & Vanheeswijck Brussel; docent KULeuven

Redactie Doctrine

Sylvie De Raedt

Advocaat Doolaege, Verbist & De Meyere Gent; postdoctoraal onderzoek Gent

Marc Dhaene

Advocaat Loyens & Loeff

Hubert Dubois

Advocaat Dubois, Verlinden, Wauman Antwerpen; gewezen docent Fiscale Hogeschool Brussel en gewezen gastprofessor Universiteit Antwerpen

Chantal Hendrickx

Advocaat

Kris Heyrman

Advocaat Dubois, Verlinden, Wauman Antwerpen

Patrizia Macaluso

Estate Planning Degroof Petercam

Koen Morbée

Advocaat Tiberghien Advocaten Brussel; docent Fiscale Hogeschool Brussel

Wim Panis

Advocaat Stibbe cvba advocatenassociatie Brussel

Anne Van de Vijver

Hoofddocent Universiteit Antwerpen, of counsel Tiberghien Advocaten

Jan Van Gompel

BNP Paribas Fortis - Fiscale afdeling

Henri Vandebergh

Advocaat Gevaco advocaten Beringen; gewezen docent Fiscale Hogeschool Brussel; gewezen gastdocent Fiscale Hogeschool Brussel; gewezen gastdocent Limburgs Universitair Centrum; gewezen gastdocent Provinciale Hogeschool Limburg

Luc Vanheeswijck

Advocaat Dumon, Sablon & Vanheeswijck Brussel; docent KULeuven

Annick Visschers

Advocaat Laga

Redactie Jurisprudentie

Myriam Ghyselen

Raadsheer hof van beroep te Antwerpen; docent Universiteit Antwerpen

Johan Speecke

Advocaat Laga Kortrijk; docent Fiscale Hogeschool Brussel, professor UGent

Hans Symoens

Advocaat Alfa Advocaten Antwerpen

Dries Vandeputte

Raadsheer hof van beroep te Gent

Redactie Hof van Justitie

Alain Claes

Advocaat-vennoot Sherpa Law Brussel; gastprofessor Fiscale Hogeschool en gewezen gastdocent aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius Brussel en het Universitair Centrum Leuven Limburg

Koen Morbée

Advocaat Tiberghien Advocaten Brussel; docent Fiscale Hogeschool Brussel

Wim Panis

Advocaat Stibbe cvba advocatenassociatie Brussel

Ethel Puncher

Dierickx Leys Private Bank

Redactie Rulings

Philippe Bielen, Mathieu Ex, Wim Eynatten, Kris Lievens, Sofie Slaets o.l.v. Annick Visschers

Suggestieraad

Rik Deblauwe

Wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten

Kris Gheysen

Advocaat Kortrijk

Bernard Peeters

Advocaat Tiberghien Advocaten Brussel; gastprofessor Vrije Universiteit Brussel

Jan van Besien

Advocaat

Medewerkers buitenlandse rechtspraak

Philippe Hinnekens, Alain Huyghe, Wim Panis, Bart Peeters, Natalie Reypens, Anne Van de Vijver, Marc Wauman o.l.v. Anne Van de Vijver

Annotatoren

Alexander Baert, Niels Bammens, Chloé Binnemans, Tom Bonne, Jasper Bossuyt, Linda Brosens, Claude Chevalier, Bart Coopman, Helena De Coninck, Miguel De Jonckheere, Sylvie De Raedt, Wim Defoor, Niels Diepvens, Christophe Dillen, Julie Engelen, Joris Gebruers, Stéphane Gevers, Kris Gheysen, Sam Gommers, Philippe Heeren, Elisabeth Kovacs, Julie Leroy, Annemiek Lewandowski, Joris Luts, Evert Moonen, Hannelore Niesten, Julie Permeke, Alice Pirlot, Michiel Pouillon, Rik Smet, Johan Speecke, Olivier Van Baelen, Inge Van De Woesteyne, Anouk Van der Mast, Peter Van Eysendeyk, Henri Vandebergh, Joke Vanden branden, Caroline Vanderkerken, Vincent Vercauteren, Andy Verhaegen, Kristof Wauters, Michelle Wolms, Pieter-Jan Wouters

TFRnet

Samenvattingen: Anne-Sophie Anseeuw, Dieter Bruneel, Liesbeth Saelen

Redactiesecretariaat

Nadine François
ELS Belgium – Larcier – Elfjulistraat 39D, 9000 Gent – nadine.francois@larciergroup.com

TFR is een uitgave van

ELS Belgium NV (departement Larcier Gent)
Hoogstraat 139 - Loft 6, B-1000 Brussel

Verantwoordelijke uitgever

Paul-Étienne Pimont - ELS Belgium

Voor commerciële inlichtingen

Herman Verleyen - Tel. +32 (0)9-269 97 96 - herman.verleyen@larciergroup.com

Verzending en facturatie

Larcier Distribution Services BVBA
Exploitatiezetel:
Boulevard Baudouin 1er, 25
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tel. 0800/39 067 (vanuit België) of +32 (0)2 548 07 13
Fax 0800/39 068 (vanuit België) of +32 (0)2 548 07 14
abo@larciergroup.com

Vertalingen

Charles Lantonnois van Rode

Vormgeving

punctilio.be

De uitgeverij dankt de correspondenten voor het overmaken van de vonnissen en arresten.

Prijzen

- Jaargang 2017, inclusief jaarlijkse opbergbox: € 685
- Prijs per los nummer: € 65
- Bijkomende opbergboxen kan u afzonderlijk bestellen tegen € 65
- TFR verschijnt 2 maal per maand, doch niet in juli en augustus. Een abonnement loopt van januari tot december. Uw abonnement wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd tenzij schriftelijke opzegging vóór 1 december.

Adreswijzigingen

Gelieve het oud en nieuw adres over te maken met vermelding van de diverse abonnementen.

Auteursrechten

De gegevens gepubliceerd in dit tijdschrift worden geëxploiteerd door Groep Larcier NV.
Wenst u delen of het geheel van deze publicatie onder welke vorm ook op te slaan of te reproduceren, dan kan dit slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
In de gerechtelijke uitspraken afgedrukt in dit tijdschrift worden schrijffouten in de oorspronkelijke tekst enkel rechtgezet als vaststaat dat de betekenis van de tekst door de verbetering niet wordt beïnvloed.
Dit tijdschrift wordt gedrukt op papier dat op een milieuvriendelijke wijze is vervaardigd.